Nuria
Valverde Pérez

Investigador Científico de OPIS
Dpto. de Filosofía Teorética y Filosofía Práctica
Theoria Cum Praxi (TcP)
Despacho
3C15
Teléfono
916022343 / Extensión interna: 441498